Общи условия 2017-03-03T18:17:42+00:00

Общи условия

Условия за ползване

RSO си запазва правото да променя, изтрива и редактира Условията за Ползване по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес.
Потребителят се съгласява, че RSO Хостинг няма да бъде отговорен при никакви обстоятелства за:
• Всяка недиректна или инцидентна вреда - загуба на информация в следствие от използване на нашите услуги от потребител или трети лица
• Всяка загуба на информация в следствие на забавяния на плащане, недоставяне или прекратяване на услугата
• Последствията ако Потребителя не следи за падежните дати на различните услуги или ако писмата, които получава отиват в СПАМ
RSO забранява разполагането на следния тип съдържание, като файлове или връзки върху хостваните уеб сайтове:
• Torrent links (Torrent tracker)
• psyBNC, IRC и подобни приложения
• Порнографски издания
• Warez съдържание
• Хакерски програми или архиви
• Софтуер за изпращане на СПАМ съобщения
• Лишено от авторско право съдържание
• Файлов download
• Background процеси (proxy server, чат сесии)
• Рейтинг сайтове и системи, платформи за file/image sharing
• Съдържание нарушаващо законодателството на Република България
• Европейски правни норми
• Скриптове или програми, целящи DDoS ( Denial of Service)
• Всякакви злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (“Spam”, “Junk mail”), препълване на каналите (“Flood”), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли (Brute-Force), използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (“Hack”), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (“Crack”), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. Нарушаването на тези условия може да доведе до прекратяване на една или всички услуги на клиента и/или загуба на правото на възстановяване на заплатената сума за тях. Във всички други случаи след изтичането на срок от 10 дни от датата на плащане (сключване на договор) услугата се счита за използвана и клиентът губи правото си на пълно възстановяване на платената сума.

Сигурност на хостинг услугите

RSO Хостинг се задължава да сканира и преглежда с анти-вирусна и други налични програми съдържанието на клиентите, които използват Споделен Хостинг.
Потребителят може еднократно да се възползва от това да му бъде временно възстановен акаунта при суспендирането му*, поради нарушаване на общите условия, като услугата е заплатена** и параметрите трябва да бъдат допълнително уговорени, в зависимост от причините за суспензията на акаунта.
Потребителят се съгласява да отговаря сам за файловете си и състоянието им, ако използва VPS Хостинг услуга без поддръжка от страна на Доставчика.
Потребителят се съгласява да отговаря сам за файловете си и състоянието им, ако използва Нает Сървър без поддръжка от страна на Доставчика .
Потребителят се съгласява, че ограничаването или прекъсването на услугата му, било то VPS или Нает Сървър, може да бъде предизвикана от неизпълнение за адекватна поддръжка на услугата.
Потребителят се съгласява, че са възможни прекъсвания на услугата поради обновяване на сървъри, хакерски атаки и профилактика и гарантираната услуга за една година е до 99%.

Сървърни лимити и ограничения

RSO си запазва правото да променя, изтрива и редактира Условията за Ползване по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес.
RSO забранява разполагането на следния тип съдържание, като файлове или връзки върху хостваните уеб сайтове:
• Torrent links (Torrent tracker)
• psyBNC, IRC и подобни приложения
• Порнографски издания
• Warez съдържание
• Хакерски програми или архиви
• Софтуер за изпращане на СПАМ съобщения
• Лишено от авторско право съдържание
• Файлов download
• Background процеси (proxy server, чат сесии)
• Рейтинг сайтове и системи, платформи за file/image sharing
• Съдържание нарушаващо законодателството на Република България
• Европейски правни норми
• Скриптове или програми, целящи DDoS ( Denial of Service)
• Всякакви злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (“Spam”, “Junk mail”), препълване на каналите (“Flood”), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли (Brute-Force), използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (“Hack”), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (“Crack”), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. Нарушаването на тези условия може да доведе до прекратяване на една или всички услуги на клиента и/или загуба на правото на възстановяване на заплатената сума за тях. Във всички други случаи след изтичането на срок от 10 дни от датата на плащане (сключване на договор) услугата се счита за използвана и клиентът губи правото си на пълно възстановяване на платената сума.

Интелектуална собственост

Материалите, предоставени на този уеб сайт, включително и без ограничение, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога, търговски марки и марки за услуги, са собственост на RSO Хостинг и са защитени от Закона за авторските права и останалите закони за интелектуална собственост.
Доставчикът си запазва правото да ограничава или напълно изключва сайтове който използват чужда интелектуална собственост по една или друга причина на уеб сайтът си без съгласието на реалният собственик който евентуално предлага тази собственост срещу заплащане.

*Гореизброените причини за суспензия представляват обобщаващи хипотези, затова всеки случай се разглежда индивидуално, като при нарушения, коитo създават предпоставки за нечия опасност, RSO Хостинг си запазва правото да откаже възстановяването на суспендирания акаунт.
**Ценообразуването зависи от изминалото време от датата на суспензията на акаунта, като цените започват от 25 лв. с ДДС в рамките на 24 часа от точния час на суспензията и са не повече от 250 лв. с ДДС в 6 месечен период от датата на суспензията. След изтичането на 6 месеца, реактивация на акаунта не е възможна.